Herència Altés pioner en el càlcul i el compromís de reduir la Petjada de Carboni

  • L’any 2021, el 91,88% de les emissions del celler provenien d’activitats indirectes i la quantitat de CO2 emesa per ampolla és d’1,5 kg, 2 dècimes per sota de la mitjana europea 
  • El celler té com a compromisos reduir la petjada, any rere any, a través d’assolir els reptes com l’autosuficiència energètica o fer la transició a maquinària elèctrica per arribar a les zero emissions l’any 2050

Febrer 2023 – El celler Herència Altés porta anys treballant amb la vistaposada en la conservació i preservació del medi ambient. De fet, defineixen laseva filosofia com la d’aconseguir sòls més sans i la perpetuació de l’agricultura. En aquest sentit,des del celler es treballa per reduir al màxim la Petjada de Carboni, motiu pel qual ja fa dos anys que es calcula, i ara al 2021 també s’ha auditat, una pràctica pionera al sector vinícola que molts pocs cellers estan duent a terme de manera auditada.

Rafael De Haan, copropietari del celler, explica: “mesurem la nostra empremta de carboni tant al celler com al camp, abans i després de l’elaboració del vi, de manera local i global per poder prendre decisions i seguir millorant, és a dir, reduint les emissions del celler. És així com hem construït un projecte sostenible de 360º i 100% coherent”. I és que, precisament, el càlcul de la Petjada de Carboni d’una organització serveix per determinar el punt de partida i la distribució de les emissions per tal de detectar en quines àrees es poden implantar accions de millora. 


La Petjada de Carboni amb 3 xifres

Segons l’auditoria de l’exercici de l’any 2021, el celler va emetre 1.291,35 tones de CO2, xifra que no inclou el segrest de CO2, (la compensació de les emissions amb la captura natural de l’atmosfera a través de diferents processos, principalment biològics, com la plantació d’arbres i el conreu de la vinya). 

D’aquest total d’emissions, el 91,88% provenen d’activitats indirectes com serien l’adquisició i ús de productes i serveis a tercers, sobretot, o les emissions del transport, mentre que el 8,12%, ho fan d’activitats directes del celler com ara les que s’emeten a partir del procés d’elaboració de vi, les emissions de transport dels vehicles del celler o les combustions estacionàries i fugitives. 

La quantitat de CO2 emesa per a la producció de cada ampolla de vi és d’1,5kg/ampolla, això representa que les emissions d’Herència Altésper ampolla estan 2 dècimes per sota de la mitjana europea (1,7 kg de CO2/ampolla).


Finalment, tot i que l’auditoria pròpiament no inclou el segrest de CO2, perquè és una auditoria que segueix la normativa ISO 14065:2018 -i aquesta no inclou aquest càlcul- des del celler, amb la consultoria Inèdit, es realitza un estudi aproximat del que aquest segrest significaria. El càlcul es basa en la informació del tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). El valor del segrest anual mitjà de les vinyes del celler és de 0,24 MgC/ha any. L’estudi del càlcul es pot consultar aquí


Compromisos i reptes de futur del celler

El principal compromís d’Herència Altés és la reducció de la petjada any rere any. Una disminució continuada de les emissions per litre de vi produït amb l’objectiu final d’aconseguir el net-zero o zero emissions l’any 2050, una recomanació feta per les Nacions Unides a través de la campanya Race to Zero. 

Per assolir-ho, el celler es proposa mesurar les seves emissions periòdicament, per avaluar els resultats i seguir avançant cap a la descarbonització. Així, per exemple, entre el 2018 i el 2020 el celler va reduir un 26% les emissions derivades del consum elèctric i va millorar fins el 60% el seu auto-abastiment energètic. Això va ser gràcies a l’ampliació, l’any 2019, de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques instal·lades el 2016.


Els reptes que el celler es planteja per aconseguir els compromisos anteriors són diversos i apliquen a tot el cicle, no obstant, podem destacar l’objectiu de caminar cap a l’autosuficiència energètica i assolir-la completament a mig termini, iniciar la transició cap a la maquinària elèctrica al camp, reduint així les emissions de la flota pròpia, i en el cas de l’embalatge, seguir reduint el pes de les ampolles i eliminar les càpsules. En aquest sentit, ja s’han fet canvis importants amb l’ús d’ampolles més lleugeres passant, en alguns vins, d’ampolles de 630 g a 530 g i, en altres, de 530 g a 395 g. 


Activitats realitzades al llarg del cicle productiu

Herència Altés aplica esforços en pro del medi ambient en totes les fases dels processos de viticultura i vinicultura i, fins i tot més enllà, en la distribució, en l’impacte al territori o la conscienciació. Així, al camp practica l’agricultura ecològica a totes les finques des de l’any 2015 i ara s’està aproximant a l’agricultura regenerativa a través de la poda de respecte o les cobertes vegetals que permeten la regeneració dels sòls. Aquest darrer projecte encara en fase d'estudi, s’està duent a terme de la mà de VITEC, Centre Tecnològic del Vi, i és una pràctica complexa i pionera en territoris amb agricultura de secà. 

El celler aprofita els recursos naturals, com l’aigua de pluja per a la neteja del celler o l’orografia que, gràcies a un disseny intel·ligent del celler garanteix una temperatura estable a la sala de criança minimitzant l’ús energètic. També com que el celler elabora vins de mínima intervenció, s’evita, sempre que és possible, l’ús de productes químics en el procés de vinificació. En els àmbits de la distribució i transport destaca el fet que el celler està centrant la seva estratègia en el mercat local, reduint desplaçaments i transport, i optimitzant aquest últim al millorar l’eficiència del transport de mercaderies. 

Per últim, en termes més amplis destaquen dos grans apostes: d’una banda, el projecte mediambiental propi del celler que protegeix el paisatge i promou la biodiversitat a 5 hectàrees de terreny a través de la plantació d’espècies autòctones, la recuperació d’hàbitat i el repoblament a través de hackings o el seguiment de papallones dins del programa Catalan Butterfly Monitoring Scheme. D’altra banda, fa més d’un any, el celler es va incorporar com a Silver Member a l’International Wineries for Climate Action (IWCA),

una associació sense ànim de lucre que impulsa la descarbonització del sector i exerceix de lobby per animar a altres agents del sector a sumar-s’hi.


Rafael De Haan insisteix en que “la sostenibilitat és una necessitat imperant actualment. Necessitem creure-hi en conjunt i fer una aposta ferma per ser més sostenibles, tant global com localment”. A nivell local, el celler, treballa en termes de divulgació a través de les visites enoturístiques, col·labora amb agents locals en projectes que vetllen pel paisatge i la biodiversitat com és el cas de la ONG per la conservació de la natura GEPEC i anima els pagesos locals perquè es converteixin a l’agricultura ecològica.